Svatby a pronájem

Svatby

V patře východního křídla lze ze slavnostního sálu sestoupit do obřadní síně. Ta je zdobena zachovalou nástěnnou malbou stráže a detailu hořící loketské hlavní brány z počátku 17. století. Strop je obložen malovanými záklopovými deskami. Stěny lemují obrazy s historickými osobnostmi. Hrad Loket nabízí čtyři verze svatebních obřadů.

Obřadní síň

Mimořádné chvíle na mimořádném místě základní verze

Trvání obřadu přibližně 20 minut. Oddávající jsou v dobových kostýmech. Novomanželé obdrží 2 gotické poháry a pamětní listinu. Obřad doprovází reprodukovaná historická hudba.

Cena 6.000 Kč Rezervovat termín

Když se žení opravdový rytíř verze I.

Trvání obřadu přibližně 45 minut. Obřad základní verze v plném rozsahu je doplněn o program se šermíři. Svatební průvod je uvítán pánem hradu u brány a doprovází jej rytířská družina do obřadní síně. Po obřadu následuje vystoupení šermířů a opět rytířská družina doprovází svatební průvod až k hradní bráně. Obřad doprovází reprodukovaná historická hudba.

Cena 10.600 Kč Rezervovat termín

Hudba od skutečných bardů verze II.

Obřad verze I. v plném rozsahu je doprovázen živou historickou hudbou.

Cena 12.000 Kč Rezervovat termín

Středověká svatba jako řemen verze III.

Obřad verze II. v plném rozsahu je doplněn o vystoupení šermířů a hudebníků v trvání cca 90 minut v rytířském sále hradu, kde je k dispozici sezení u tabule (catering si svatebčané zajišťují sami). Po ukončení celého programu opět rytířská družina doprovází svatební průvod až k hradní bráně.

Cena 17.000 Kč Rezervovat termín

Co budete potřebovat

Veškeré informace o dokladech potřebných k uzavření sňatku poskytuje Městský úřad v Lokti, matrikářka paní Horáčková. Tel.: +420 352 359 731, i.horackova@loket.cz


Svatební termíny pro rok 2024

Leden 5.
Únor 9.
Březen 8.
Duben 5.
Květen 17.
Červen 14., 28.
Červenec 19., 26.
Srpen 2., 9.
Září 6., 20.
Října 18.
Listopad 15.
Prosinec 6.

Pronájem sálů

Slavnostní sál

Slavnostní sál je využíván ke středověkým a svatebním hostinám, ke koncertním a divadelním představením, je možné si jej pronajmout.

Slavnostní sál

Kapacita slavnostního sálu

slavnostní večeřeaž 80 osob
rautaž 120 osob
koncertaž 120 osob

Pronájem

1 hod.3.500—6.000 Kč
1 večer12.000—20.000 Kč
1 den20.000—40.000 Kč

Obřadní síň

Obřadní síň

Sál s freskami

Sál s freskami

Expozice zbraní

Muzeum zbraní

Kapacita slavnostního sálu, sálu s freskami a expozice zbraní

slavnostní večeřeaž 160 osob
rautaž 350 osob

Pronájem

1 hod.6.000—15.000 Kč
1 večer30.000—70.000 Kč
1 den70.000—150.000 Kč

Cena pronájmu je závislá na eventuálním omezení návštěvnického provozu hradu a na atraktivitě termínu.

Objednávky a bližší informace

Tel.: +420 352 684 155
E-mail: kultura@hradloket.cz