Toulky Loketskem Třešňovka


29. 06. 2023| 16:00-18:00
| 50 Kč, děti do 12 let zdarma
Toulky Loketskem Třešňovka

Třešňovka - prohlídka bude vedena autory návrhu konkrétně to bude buď Ing. Jiří Šindelář nebo Ing. Petra Rubášová, začátek toulky na parkovišti pod Robičem, kde si také koupíte lístky.

Infocentrum města Loket provozované HRADEM LOKET, o.p.s. připravilo pro širokou veřejnost zajímavé komentované vycházky plné informací, které budou poskytovat odborní průvodci na slovo vzatí.

Tento jedinečný loketský prostor, ze kterého je krásný výhled na hrad a město, se rozkládá na rovinatém ostrohu ohraničeném strmými svahy se skalními výchozy. Je nazván podle sadu, kde se dříve pěstovaly ovocné stromy, převážně třešně. Jejich dožívající relikty můžete spatřit ještě dnes a zároveň vidět výsadbu novou. Projděte se znovuzrozenou Třešňovkou a objevte její krásy a přírodní prvky, kterými je protkaná. Odpočiňte si na některé z laviček či lehátek, poslechněte si jarní koncert včel v Bzučníku, pozorujte ptáky v korunách stromů nebo Ptáčníku, živočichy v Broukovišti, Hmyzím hradu Lokti nebo Kameništi a podívejte se z ptačí perspektivy na zmenšený model Loketska. A už máte fotografii s originálním loketským fotorámem? Území o rozloze více jak 4,5 ha je ve vlastnictví Města Loket. Obhospodařováno je Loketskými městskými lesy, s.r.o.

Vstupenku si zakoupíte na pokladně hradu a je možné si je rezervovat týden před vycházkou telefonicky 352 684 648 a nebo přímo na místě parkoviště pod Robičem.

Kapacitně omezeno.

Toulky Loketskem Třešňovka