TOULKY LOKETSKEM


29. 08. 2024| 17:00
| 50 Kč (děti do 12 let zdarma)
TOULKY LOKETSKEM

Tajemství středověké keramiky

Přidejte se ke Kláře Kolejákové a společně s ní prozkoumejte fascinující tajemství středověké keramiky. Ponořte se do historie a kultury tohoto úchvatného města a objevte, jak středověká keramika odrážela život a tradice tehdejší společnosti. Každý kousek keramiky nám vypráví příběh o řemeslné dovednosti, významu symbolů a každodenním životě středověkých obyvatel. Přijďte s námi na cestu časem a objevte krásu a hloubku středověké keramiky, která nám přináší pohled do minulosti plné vzrušujících objevů. Vstupenky rezervujte týden před akcí, koupení vstupenky na místě.

A co čem přesně toulka bude? Přednáška by se zaměřila na proměnu středověkého osídlení a kolonizaci v Karlovarském kraji především ve vrcholném středověku. K tomu nám byla nápomocná výpovědní hodnota nálezů keramiky, která byla určitou sondou do limitů a možností k dějinám osídlení (morfologické a technologické odlišnosti keramiky ve vazbě na vývoj a dynamiku osídlení). Proměna středověkého osídlení je spojována s otázkami, týkajících se poznání vlastního osídlení, s postupnou kolonizací, ale také se strukturálními změnami, organizací zemědělské výroby, ale také je společensko-ekonomické mechanismy feudálního státu. V Karlovarském kraji lze pozorovat dva keramické okruhy, které se staly i východiskem studie naší přednášející Kláry Kolejákové a napomohly ji k lepšímu pochopení středověké kolonizace. Náš kraj byl ve středověku hornatý, zalesněný a kolonizační procesy započaly ve 12. století, s největším těžištěm ve 13. století. Jelikož se budeme pohybovat v Lokti a jeho okolí, tak bude její dosavadní zjištění z Karlovarského kraje vztáhnuté na Loket a jeho okolí. K tomu se váže i změna ve 13. století, kdy bylo hradiště v Sedleci nahrazeno hradem Loket.

Podrobnější mapu toulky najdete zde: https://mapy.cz/s/regunesofe

TOULKY LOKETSKEM