Důležité upozornění!

Koronavirus 2019-nCoV

V návaznosti na aktuální situaci je hrad Loket od 18. 12. 2020 do odvolání veřejnosti uzavřen.

Mgr. Jana Těžká
Ředitelka HRAD LOKET, o.p.s.

Zavžít

Kulturní akce

Mluvené slovo

HRAD LOKET o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí průvodkyně/průvodce

18. 11. 2020 - 17. 12. 2020| 09:00-16:00

Z důvodu koronavirové krize a uzavření hradu z nařízení vlády bylo výběrové řízení vyhlášené dne 6.10.2020 na pozici vedoucí průvodkyně/průvodce hradu Loket zrušeno a vyhlášeno opětovně s předpokládaným nástupem od 1.3.2021.

Požadujeme: • minimálně středoškolské vzdělání • aktivní znalost alespoň dvou světových jazyků • řidičský průkaz skupiny B • dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti i vystupování • schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci, schopnost motivace zaměstnanců • vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, zodpovědnost • vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích • dobrou znalost práce na PC • trestní bezúhonnost Výhodou: • zkušenosti s návštěvnickým provozem • prokazatelná praxe (nejlépe na vedoucí pozici) min. 3 roky v oblasti kulturního dědictví, turistického ruchu • znalost historie hradu a regionu Rámcová náplň práce: • zajištění provozu (personální řízení průvodců) a prezentace hradu Loket, Černé věže, prezentace sbírek (podávání odborného výkladu pro české i zahraniční návštěvníky) • komunikace se zájemci o komentované prohlídky (objednávání) • zajištění provozu prodejny suvenýrů, pokladny hradu a pokladny Černé věže • tlumočnická a překladatelská činnost v rámci provozu a prezentace hradu Loket, Černé věže, prezentace sbírek • práce na směny (dle otevírací doby hradu – denně od 9 do 17 hodin, v sezoně od 9 do 18.30 hodin) Místo výkonu práce: hrad Loket, město Loket Předpokládaný termín nástupu:

1. 3. 2021, případně dle dohody Nabízíme: • odpovídající platové podmínky a stabilní pracovní uplatnění • možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje • práci v atraktivním prostředí • 5 týdnů dovolené • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužit na dobu neurčitou Zájemci o vypsanou pracovní pozici doručí písemnou přihlášku včetně všech povinných příloh uvedených níže do 17. 12. 2020 do 12 hodin v zalepené obálce na adresu: Mgr, Jana Těžká, ředitelka HRAD LOKET, o.p.s. Zámecká 67 357 33 Loket Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – vedoucí průvodkyně/průvodce HRAD LOKET, o. p. s.“ Přihláška uchazeče musí obsahovat: • označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum a místo narození uchazeče • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • kontaktní telefon a e-mail • datum a podpis uchazeče K přihlášce je třeba přiložit: • motivační dopis • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (včetně kontaktních údajů uchazeče a referenčních osob – telefon, e-mail), odborných znalostech a dovednostech • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání • prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely výběrového řízení • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením Případné upřesňující dotazy zodpoví e-mailem Mgr. Jana Těžká: reditel@hradloket.cz Další informace k postupu výběrového řízení: Výběrové řízení bude dvoukolové, 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí v jednom dni. Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných e-mailem. O postupu do druhého kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru. HRAD LOKET o.p.s. je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.


Na hradě Loket se návštěvníci nejen poučí v expozicích hradu o historii, ale mohou se také během celého roku i velmi dobře pobavit při kulturních akcích. Programy na hradě Loket nabízejí zábavu jak pro děti, tak i pro dospělé.

Koncerty a divadlo

Probíhají zde oblíbená večerní a noční divadelní představení, kdy kulisou i jevištěm je pro herce celý hrad a jeho prostory. Večerní programy nabízejí i koncerty nejrůznějších žánrů v rytmu jazzu, rocku, swingu, hip-hopu a mnoha dalších. Během roku se několikrát hrad roztančí na plesích a také oslavujeme spolu s našimi myslivci jejich „Poslední leč“.

Pohádky

Naše odpolední pohádky navštěvuje drobotina z širokého okolí, vždyť loutkové divadlo děti milují! Při hraných pohádkách jsou herci s dětmi v přímém kontaktu a malí diváci jsou mnohdy součástí představení, a tak se dobře baví i doprovázející rodiče a prarodiče.

Víkendové akce

Hlavními kulturními událostmi na Lokti jsou rytířské slavnosti v druhém srpnovém víkendu, vinobraní na hradě v prvním říjnovém víkendu a vánoční trhy v době druhého adventu v prosinci.

Rytířské slavnosti

V druhém srpnovém víkendu se na hradě Loket žije jako v době středověku - s rytířskými turnaji na koních, s tanečnicemi a gotickou hudbou, průvodem vladaře a purkrabího. Vlajkonoši a trubači předvedou své umění, lovčí cvičené orly a sokoly. Ochutnáte dobové pokrmy a medovinu - to vše v atmosféře majestátního gotického hradu.

Vinobraní

První říjnový víkend je na hradě Loket plný vína a hudby. Naši přátelé z Moravy i českých vinařských oblastí podávají lahodný mok ze svých vinic a my podupáváme do rytmu a prozpěvujeme si s moravskou cimbálovkou a také s českými muzikanty.

Vánoční trhy

Druhý advent vánoční promění hrad Loket v kouzelné místo. Koledy a jesličky zklidní každodenní shon a zasněžený hrad jakoby pohladil duši. Trhovci pomohou vybrat originální vánoční dárky a také zahřát vánočními pokrmy a nápoji.

Bližší informace

Šárka Žižková
Tel.: +420 352 684 155
E-mail: kultura@hradloket.cz