Kulturní akce

Mluvené slovo

HRAD LOKET o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici

07. 10. 2020 - 29. 10. 2020| 09:00-16:30

vedoucí průvodkyně/průvodce

Požadujeme:

• minimálně středoškolské vzdělání • aktivní znalost alespoň dvou světových jazyků • řidičský průkaz skupiny B • dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti i vystupování • schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci, schopnost motivace zaměstnanců • vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, zodpovědnost • vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích • dobrou znalost práce na PC • trestní bezúhonnost

Výhodou:

• zkušenosti s návštěvnickým provozem • prokazatelná praxe (nejlépe na vedoucí pozici) min. 3 roky v oblasti kulturního dědictví, turistického ruchu • znalost historie hradu a regionu

Rámcová náplň práce:

• zajištění provozu (personální řízení průvodců) a prezentace hradu Loket, Černé věže, prezentace sbírek (podávání odborného výkladu pro české i zahraniční návštěvníky) • komunikace se zájemci o komentované prohlídky (objednávání) • zajištění provozu prodejny suvenýrů, pokladny hradu a pokladny Černé věže • tlumočnická a překladatelská činnost v rámci provozu a prezentace hradu Loket, Černé věže, prezentace sbírek • práce na směny (dle otevírací doby hradu – denně od 9 do 17 hodin, v sezoně od 9 do 18.30 hodin)

Místo výkonu práce:

hrad Loket, město Loket

Předpokládaný termín nástupu:

1. 12. 2020, případně dle dohody

Nabízíme:

• odpovídající platové podmínky a stabilní pracovní uplatnění • možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje • práci v atraktivním prostředí • 5 týdnů dovolené • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužit na dobu neurčitou

Zájemci o vypsanou pracovní pozici doručí písemnou přihlášku včetně všech povinných příloh uvedených níže do 29. 10. 2020 do 15:00 v zalepené obálce na adresu:

Mgr, Jana Těžká, ředitelka HRAD LOKET, o.p.s. Zámecká 67 357 33 Loket

Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – vedoucí průvodkyně/průvodce HRAD LOKET, o. p. s.“

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

• označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum a místo narození uchazeče • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • kontaktní telefon a e-mail • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je třeba přiložit:

• motivační dopis • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (včetně kontaktních údajů uchazeče a referenčních osob – telefon, e-mail), odborných znalostech a dovednostech • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání • prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely výběrového řízení • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

Případné upřesňující dotazy zodpoví e-mailem Mgr. Jana Těžká: reditel@hradloket.cz

Další informace k postupu výběrového řízení:

Výběrové řízení bude dvoukolové, 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí v jednom dni. Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných e-mailem. O postupu do druhého kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru. HRAD LOKET o.p.s. je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.

Červenec, 2021

05. 07. 09:00-16:00

MZ Services s.r.o. zveme vaše děti na


Na hradě Loket se návštěvníci nejen poučí v expozicích hradu o historii, ale mohou se také během celého roku i velmi dobře pobavit při kulturních akcích. Programy na hradě Loket nabízejí zábavu jak pro děti, tak i pro dospělé.

Koncerty a divadlo

Probíhají zde oblíbená večerní a noční divadelní představení, kdy kulisou i jevištěm je pro herce celý hrad a jeho prostory. Večerní programy nabízejí i koncerty nejrůznějších žánrů v rytmu jazzu, rocku, swingu, hip-hopu a mnoha dalších. Během roku se několikrát hrad roztančí na plesích a také oslavujeme spolu s našimi myslivci jejich „Poslední leč“.

Pohádky

Naše odpolední pohádky navštěvuje drobotina z širokého okolí, vždyť loutkové divadlo děti milují! Při hraných pohádkách jsou herci s dětmi v přímém kontaktu a malí diváci jsou mnohdy součástí představení, a tak se dobře baví i doprovázející rodiče a prarodiče.

Víkendové akce

Hlavními kulturními událostmi na Lokti jsou rytířské slavnosti v druhém srpnovém víkendu, vinobraní na hradě v prvním říjnovém víkendu a vánoční trhy v době druhého adventu v prosinci.

Rytířské slavnosti

V druhém srpnovém víkendu se na hradě Loket žije jako v době středověku - s rytířskými turnaji na koních, s tanečnicemi a gotickou hudbou, průvodem vladaře a purkrabího. Vlajkonoši a trubači předvedou své umění, lovčí cvičené orly a sokoly. Ochutnáte dobové pokrmy a medovinu - to vše v atmosféře majestátního gotického hradu.

Vinobraní

První říjnový víkend je na hradě Loket plný vína a hudby. Naši přátelé z Moravy i českých vinařských oblastí podávají lahodný mok ze svých vinic a my podupáváme do rytmu a prozpěvujeme si s moravskou cimbálovkou a také s českými muzikanty.

Vánoční trhy

Druhý advent vánoční promění hrad Loket v kouzelné místo. Koledy a jesličky zklidní každodenní shon a zasněžený hrad jakoby pohladil duši. Trhovci pomohou vybrat originální vánoční dárky a také zahřát vánočními pokrmy a nápoji.

Bližší informace

Tel.: +420 352 684 155
E-mail: kultura@hradloket.cz