Důležité upozornění!

Koronavirus 2019-nCoV

V návaznosti na aktuální situaci je hrad Loket od 12.10.2020 do 3.11.2020 včetně veřejnosti uzavřen.

Mgr. Jana Těžká
Ředitelka HRAD LOKET, o.p.s.

Zavžít

Kulturní akce

Mluvené slovo

HRAD LOKET o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici

07. 10. 2020 - 29. 10. 2020| 09:00-16:30

vedoucí průvodkyně/průvodce

Požadujeme:

• minimálně středoškolské vzdělání • aktivní znalost alespoň dvou světových jazyků • řidičský průkaz skupiny B • dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti i vystupování • schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci, schopnost motivace zaměstnanců • vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, zodpovědnost • vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích • dobrou znalost práce na PC • trestní bezúhonnost

Výhodou:

• zkušenosti s návštěvnickým provozem • prokazatelná praxe (nejlépe na vedoucí pozici) min. 3 roky v oblasti kulturního dědictví, turistického ruchu • znalost historie hradu a regionu

Rámcová náplň práce:

• zajištění provozu (personální řízení průvodců) a prezentace hradu Loket, Černé věže, prezentace sbírek (podávání odborného výkladu pro české i zahraniční návštěvníky) • komunikace se zájemci o komentované prohlídky (objednávání) • zajištění provozu prodejny suvenýrů, pokladny hradu a pokladny Černé věže • tlumočnická a překladatelská činnost v rámci provozu a prezentace hradu Loket, Černé věže, prezentace sbírek • práce na směny (dle otevírací doby hradu – denně od 9 do 17 hodin, v sezoně od 9 do 18.30 hodin)

Místo výkonu práce:

hrad Loket, město Loket

Předpokládaný termín nástupu:

1. 12. 2020, případně dle dohody

Nabízíme:

• odpovídající platové podmínky a stabilní pracovní uplatnění • možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje • práci v atraktivním prostředí • 5 týdnů dovolené • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužit na dobu neurčitou

Zájemci o vypsanou pracovní pozici doručí písemnou přihlášku včetně všech povinných příloh uvedených níže do 29. 10. 2020 do 15:00 v zalepené obálce na adresu:

Mgr, Jana Těžká, ředitelka HRAD LOKET, o.p.s. Zámecká 67 357 33 Loket

Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – vedoucí průvodkyně/průvodce HRAD LOKET, o. p. s.“

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

• označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum a místo narození uchazeče • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • kontaktní telefon a e-mail • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je třeba přiložit:

• motivační dopis • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (včetně kontaktních údajů uchazeče a referenčních osob – telefon, e-mail), odborných znalostech a dovednostech • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání • prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely výběrového řízení • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

Případné upřesňující dotazy zodpoví e-mailem Mgr. Jana Těžká: reditel@hradloket.cz

Další informace k postupu výběrového řízení:

Výběrové řízení bude dvoukolové, 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí v jednom dni. Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných e-mailem. O postupu do druhého kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru. HRAD LOKET o.p.s. je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.

Říjen, 2020

23. 10. 20:00-01:00

ZRUŠENO!

Listopad, 2020

13. 11. 20:00

na programu se intenzivně pracuje

Prosinec, 2020

12. 12. 10:00-18:00

Tentokrát se můžete těšit na stará řemesla a zvyky, vážící se k regionu Krušných hor a Poohří.


Na hradě Loket se návštěvníci nejen poučí v expozicích hradu o historii, ale mohou se také během celého roku i velmi dobře pobavit při kulturních akcích. Programy na hradě Loket nabízejí zábavu jak pro děti, tak i pro dospělé.

Koncerty a divadlo

Probíhají zde oblíbená večerní a noční divadelní představení, kdy kulisou i jevištěm je pro herce celý hrad a jeho prostory. Večerní programy nabízejí i koncerty nejrůznějších žánrů v rytmu jazzu, rocku, swingu, hip-hopu a mnoha dalších. Během roku se několikrát hrad roztančí na plesích a také oslavujeme spolu s našimi myslivci jejich „Poslední leč“.

Pohádky

Naše odpolední pohádky navštěvuje drobotina z širokého okolí, vždyť loutkové divadlo děti milují! Při hraných pohádkách jsou herci s dětmi v přímém kontaktu a malí diváci jsou mnohdy součástí představení, a tak se dobře baví i doprovázející rodiče a prarodiče.

Víkendové akce

Hlavními kulturními událostmi na Lokti jsou rytířské slavnosti v druhém srpnovém víkendu, vinobraní na hradě v prvním říjnovém víkendu a vánoční trhy v době druhého adventu v prosinci.

Rytířské slavnosti

V druhém srpnovém víkendu se na hradě Loket žije jako v době středověku - s rytířskými turnaji na koních, s tanečnicemi a gotickou hudbou, průvodem vladaře a purkrabího. Vlajkonoši a trubači předvedou své umění, lovčí cvičené orly a sokoly. Ochutnáte dobové pokrmy a medovinu - to vše v atmosféře majestátního gotického hradu.

Vinobraní

První říjnový víkend je na hradě Loket plný vína a hudby. Naši přátelé z Moravy i českých vinařských oblastí podávají lahodný mok ze svých vinic a my podupáváme do rytmu a prozpěvujeme si s moravskou cimbálovkou a také s českými muzikanty.

Vánoční trhy

Druhý advent vánoční promění hrad Loket v kouzelné místo. Koledy a jesličky zklidní každodenní shon a zasněžený hrad jakoby pohladil duši. Trhovci pomohou vybrat originální vánoční dárky a také zahřát vánočními pokrmy a nápoji.