Soubor tří dekorativních váz


Soubor tří dekorativních váz, porcelán, porcelánka Nová Role, dekor barevnými variantami krystalických glazur, výška 20 cm, 15,5 cm, 12 cm, značeno značkou používanou po roce 1937.

Soubor tří dekorativních váz

Tajemství krystalických glazur. Takto bychom vlastně mohli nazvat náš článek o exponátu měsíce. Ale popořadě. Na začátku tohoto roku jsme se věnovali historii nejstarší porcelánky v českých zemích, porcelánce v Horním Slavkově a nyní se naopak budeme věnovat jedné z nemladších, porcelánce v Nové Roli a její produkci. O co věkem mladší, o to však pohnutější historie. Stoupající zájem o kvalitní porcelán v období po první světové válce se rozhodli ekonomicky zhodnotit dva moravští podnikatelé Ludvík Redlich z Hustopečí a Samuel Beran z Brna. V roce 1919 zakládají firmu Bohemia Karlsbader keramische Werke G.m.b.H. V létě 1920 zahajují stavbu na strategickém místě v těsném sousedství železniční stanice a kaolínových dolů a již 20.12.1921 probíhá první výpal. Po nákladné výstavbě se však již od začátku potýkají s problémem nedostatku provozního kapitálu. Firmu transformují na akciovou společnost, daří se jim získat úvěr a do správní rady zasedají členové banky Union a České úvěrní banky. Problémům však není konec. Klesající ceny na rychle se konsolidujícím trhu a nedostatečná atraktivita zboží však již v roce 1923 přispívají k dalšímu obchodnímu deficitu. Na scénu přichází akciový dům Petschek, který skupuje polovinu akcií, jež má poté v držení do roku 1938 a pomáhá tak stabilizovat finanční situaci. Současně do firmy vstupuje klíčová postava v osobě Dr. Ing. Philippa Rosenthala, který je majitelem stejnojmenné porcelánky v německém Selbu. Stává se předsedou dozorčí rady a jeho zásluhou dosahuje kvalita novorolské produkce vynikající úrovně. Novorolská porcelánka však nikdy k německé porcelánce není připojena, jak se často nesprávně traduje. Ing. Rosenthal si s sebou do Nové Role přivádí i pozdějšího technického ředitele Heinricha Hechtfischera a těžko bychom si dovedli představit kontroverznější postavu našeho příběhu. Mimořádně schopný technolog a vedoucí pracovník popostrčí porcelánku v Nové Roli na výsluní československé porcelánové produkce. Firma expeduje luxusní dekorativní zboží stejně, jako velmi kvalitní užitkový porcelán. Hechtfischer se nebojí experimentovat, a to hlavně s novými typy glazur. Komerčně velmi úspěšné jsou červené glazury připomínající čínské porcelánové umění dynastií Sung a Ming. Zavádí výrobu porcelánu dekorovaného glazurou imitující krakelaci a esem v rukávu světového formátu je produkce dekorativních váz zdobených různými barevnými variantami krystalických glazur. Na vrcholu konjunktury se Phillip Rosenthal v roce 1927 vrací do Selbu a firmu čeká ještě pár let prosperity. Hospodářská krize po roce 1929 se však tvrdě dotkne i Nové Role. Již v roce 1933 je propuštěna velká část z několika set zaměstnanců porcelánky, jež se potácí nad ekonomickou propastí. K zásadním změnám dochází po zabrání českého pohraničí na podzim 1938. Mění se i lidské charaktery. Schopný Heinrich Hechtfischer se stává zapáleným nacistou, vstupuje do řad SS a jako jediný z vedoucích pracovníků setrvává ve firmě. 3.12.1938 se společně s Hermannem Weisledererem stávají správci porcelánky. Necelý rok na to je Hechtfischer jmenován ředitelem. Již v tuto dobu po stagnující firmě pokukuje hlavní správa hospodářství jednotek SS. Po vyřešení problému s vlastnictvím akcií subjekty nacházejícími se v zatím neokupovaném vnitrozemí je obchod uzavřen a Novorolská porcelánka Bohemia se za 400 000 říšských marek stává pobočným závodem firmy Pocellanmanufaktur Allach vlastněné SS. Je zachována výroba několika žádaných tvarů rozšířená o produkci jednoduchých jídelních souprav pro kantýny a jídelny jednotek SS, Wehrmachtu a dalších armádních složek. Pět procent výroby je určeno jako svatební dar pro nově ženaté členy jednotek SS. Jistou raritou byla produkce talířů dekorovaných stylizovaným hákovým křížem, které byly v černých krabicích spolu s úmrtním oznámením rozesílány jako upomínka pozůstalým. Vzhledem k vývoji na frontě a dalším zakázkám z Říše, bylo o odbyt postaráno. Velkorysý výrobní program s sebou však přináší zásadní problém, kterým je nedostatek pracovních sil, a to je přímou příčinou nejtemnějšího období Novorolské porcelánky. Ředitel Hechtfischer oslovuje Oswalda Pohla, tehdejšího předsedu dozorčí rady, navíc čerstvě povýšeného do hodnosti generála SS s funkcí šéfa nacistických koncentračních táborů, o zajištění dostatku pracovních sil. A ten mu ochotně vyhovuje. Žádný pracovní tábor se však v dostupné vzdálenosti nenachází, a proto je 7.12.1942 zahájena výstavba pracovního lágru administrativně podřízenému nejdříve koncentračnímu táboru Ravensbrück, později Flossenbürg. Naprostou většinou heftlingů jsou ženy a dívky nasazené na práci v porcelánce. Od ostatních táborů se liší pouze tím, že není likvidační. Fyzické tresty za sebemenší nebo jen domnělé prohřešky jsou na denním pořádku. To vše s vědomím a přispěním ředitele Hechtfischera. Zdravotní problémy či neplnění norem znamenají deportování do mateřského tábora Ravensbrück k likvidaci. V polovině dubna 1945 je výroba zastavena a všichni zbylí zajatci jsou pod dozorem stráží SS vyhnáni na pochod smrti. Ale to je již pro jiný článek. Ředitel Heinrich Hechtfischer je 3.11.1945 zatčen, uznán vinným a 14.2.1947 na dvoře Chebského soudu popraven. Technologii výroby krystalických glazur nikdy během svého působení v Nové Roli nikomu nesdělil a odnesl si ji s sebou. Soubor produktů porcelánky Nová Role v rámci tzv. Loketské sbírky tvoří velmi malou část čítající ne více než necelé tři desítky položek, z nichž dekorativních předmětů opatřených krystalickou glazurou je pouze deset. Paradoxně však přestavují jeden z mála typologicky homogenních celků prezentujících nejatraktivnější segment produkce konkrétní manufaktury, jež ve stejnou dobu přichází na trh i s dalšími výrobky například s dekorem v tehdy rovněž žádaném stylu Art-Deco. Ač je námi prezentovaným předmětům již 80 let, nijak neztrácejí na své atraktivitě, a naopak se zdá, že čas jejich výtvarné pojetí ještě umocnil. Vybraný soubor představuje malou ukázku z mnoha používaných tvarových a barevných nuancí, od stékané sytě rudé na smetanově zelenkavém podkladu, přes okrovou po červenohnědé skvrny na modrém podkladu. Je zajímavé, že často používané výrazné hlavně rudé odstíny, v celkovém kontextu působí velmi harmonizujícím dojmem. Po roce 1945 byla porcelánka zestátněna a zařazena do koncernu Karlovarský porcelán. Později dokonce rozšířena o nové moderní provozy. Překonala divoké období privatizace a od roku 2009 je v majetku společnosti Thun 1794 a.s. a stále vyrábí porcelán.

Jiří Hejda, správce depozitáře

Publikováno: 03. 02. 2023


Zpět na výpis článků