TURISTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pod vedením Martina Zemana


26. 07. 2021 - 30. 07. 2021| 08:00-16:00
TURISTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pod vedením Martina Zemana

Zveme vaše děti na Sportovně turistický příměstský tábor s trochou historie

Vzácné paní, vážení páni,

Chcete – li z Vašich pacholat během týdne komtesy a rytíře míti, vyšlete je na slavný královský hrad Loket pobýti. Čekáme je, purkrabí a dvorní dámy, pár táborů a kroužků je již za námi… Zde seznámíme je se slavnou historií hradu Lokte i královského města, což je k poučení cesta. Čeká je i prohlídka inter aktivní, jejíž název „Letem Karlovým světem“ zní. V jiný den pak průvodce zkušený, pokud nepadne únavou a hladem, provede je celým hradem….. A snad stihneme vše a dostojíme slovu, že zkusí si i rýžování vzácných kovů.

Leč – kromě té historie – poznají, jak hradní koza žije a aby žila radostněji více, donesou jí něco píce. Rozličné středověké hry dětičky zkusí – to se na hradě musí. Nezapomeneme ani na výrobu, kluci meč a holky nějakou ozdobu…. Statečné děti rovněž zkusí svoji odvahu na hradu, při pobytu po slunce západu.

A protože Loket svírá starobylá řeka, tak i voda dítka čeká. Nejvíce však jejich nožky budou vzhůru, okusí nejednu túru. Dozvědí se, kudy se císař Karel hnal za přírodními dary… a přitom objevil Karlovy Vary. A v jednom dni v Karlových Varech na Rolavě, překonají samy sebe hravě, aniž by potřebovaly poradce, vyzkouší všechny vodní atrakce. A brusle, i centrum lanové, no ano, dámy, pánové…. Na hradě připravena komnata klenutá, veliká, kde je WC, zázemí i zábava všeliká a kterážto nemá žádnou vadu, vstup je přímo z nádvoří hradu.

Leč nebude to týden dějepisu, i z dnešního života naplníme mísu. Čiliž vše proběhne v táborovém duchu, ať mají děti o rozcvičkách a oddílech tuchu. A her, jež známe z táborů, vytáhnem spoustu na hrad nahoru. Abychom poslední den mohli děti správně pasovati, budeme i táborovou hru hráti. Ať Váš miláček v pátek před Vámi zaplesá, že je páže, rytíř, princ, či komtesa.

Oběd a nápoje dostanou děti na hradu, maminka jim ještě nabalí svačinu, ať nejsou o hladu. Vaše dítka každý den, na bráně hradu převezmem. Nebo tam, kam program káže, dovezete svoje páže. První až pátou třídu je třeba za sebou míti, aby dítko mohlo s námi býti. By prvňáci a druháci snad nestrádali, tak bychom jim staršího patrona dali.

Dychtivostí planou Vaše tváře rudé – kdy to bude, kdyže to bude? Ve dvou týdnech se to koná, najde si termín on i ona:

Zaplatit za jedno páže 2700,– korun vám dobrý mrav káže. Zálohu Vám odpustíme, protože jak to bude s covidem, sami nevíme.

Od pondělí do pátku, mezi osmou a devátou, konec vždy ve čtyři, opozdilci na pátou.

Jestliže už máte pnutí, o přihlášku či dotaz psát Vás nutí, pište rychle, zájem je veliký, máte to dřív, než uvařit knedlíky: nacelnik.dakia@seznam.cz Sem pište a purkrabí tábora, rychle vám odpoví, pokud to nezvorá

S úctou Martin Zeman s družinou