Podpořili nás

2023

Finanční podpora Karlovarského kraje:

Finanční podpora Ministerstva kultury ČR:

Finanční podpora města Loket:

Finanční podpora Státní zemědělský intervenční fond:

Finanční příspěvek od BMW Mobility Development Center s.r.o.:

2022

Díky finanční podpoře Karlovarského kraje byla z dotačního titulu PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTŮ OPRAVY A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ v roce 2022 dokončena prováděcí dokumentace „Modernizace expozic hradu Loket“ včetně libreta a technického scénáře a zpracována studie pro umístění kreativního kulturního centra s názvem „Hrad Loket – zpracování studie kreativního kulturního centra na hradě Loket“.

Karlovarský kraj Živý kraj Město Loket Financováno Evropskou unií Nárovní plán obnovy Ministerstvo kultury MAS Sokolovsko Státní zemědělský intervenční fond BMW Mobility Development Center s.r.o.