Hrad Loket hledá do svého týmu posilu!


Chcete pracovat v příjemném prostředí a jedinečné atmosféře? Splňujete všechny podmínky, tak neváhejte a přihlaste se!

Hrad Loket hledá do svého týmu posilu!

HRAD LOKET o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici Průvodkyně (průvodce) / pokladní

Požadujeme:

• minimálně středoškolské vzdělání (studijní obory blízké muzejnictví, cestovnímu ruchu, ekonomii výhodou) • aktivní znalost německého jazyka • dobré komunikační schopnosti, vystupování a projev • schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci • vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, zodpovědnost, pečlivost • vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích, ochota učit se něčemu novému • dobrou znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel) • trestní bezúhonnost

Výhodou:

• zkušenosti s návštěvnickým provozem • znalost anglického, ruského jazyka • prokazatelná praxe v oblasti kulturního dědictví, turistického ruchu • znalost historie hradu a regionu

Rámcová náplň práce:

• zajišťování a koordinace návštěvnického provozu • zajištění prezentace hradu Loket, Černé věže, prezentace sbírek (podávání odborného výkladu pro české i zahraniční návštěvníky) • komunikace se zájemci o komentované prohlídky (objednávání) • zajišťování pokladních služeb pro veřejnost – prodej vstupného • prodej zboží – suvenýrů (obsluha prodejního systému, denní a měsíční uzávěrky) • obsluha telefonní ústředny, obsluha audiovizuální techniky v expozicích • monitoring bezpečnostních kamer • dozor nad expozicemi • tlumočnická a překladatelská činnost v rámci provozu a prezentace hradu Loket, Černé věže, prezentace sbírek • práce na směny (dle otevírací doby hradu – denně od 9 do 17 hodin, v sezoně od 9 do 18.30 hodin)

Místo výkonu práce:

hrad Loket, město Loket

Předpokládaný termín nástupu: 1.6.2022, případně dle dohody

Nabízíme:

• odpovídající platové podmínky včetně odměn a stabilní pracovní uplatnění • možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje • práci v atraktivním prostředí • 5 týdnů dovolené • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužit na dobu neurčitou

Zájemci o vypsanou pracovní pozici doručí písemnou přihlášku včetně všech povinných příloh uvedených níže do 24. 5. 2022 do 15:00 v zalepené obálce na adresu: Mgr, Jana Těžká, ředitelka

HRAD LOKET, o.p.s. Zámecká 67 357 33 Loket

Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – průvodkyně (průvodce) / pokladní HRAD LOKET, o. p. s.“

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

• označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum a místo narození uchazeče • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • kontaktní telefon a e-mail • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je třeba přiložit:

• strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (včetně kontaktních údajů uchazeče a referenčních osob – telefon, e-mail), odborných znalostech a dovednostech • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání • prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely výběrového řízení • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

Případné upřesňující dotazy zodpoví e-mailem Mgr. Jana Těžká: reditel@hradloket.cz

Další informace k postupu výběrového řízení: Výběrové řízení bude dvoukolové, 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí v jednom dni. Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných e-mailem.

O postupu do druhého kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru. HRAD LOKET o.p.s. je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.

Publikováno: 10. 05. 2022


Zpět na výpis aktualit