Hrad Loket

Obřadní síň

V patře východního křídla lze ze slavnostního sálu sestoupit do obřadní síně. Ta je zdobena zachovalou nástěnnou malbou stráže a detailu hořící loketské hlavní brány z počátku 17. století. Strop je obložen malovanými záklopovými deskami. Stěny lemují obrazy s historickými osobnostmi.

Hrad Loket nabízí čtyři verze svatebních obřadů

Mimořádné chvíle na mimořádném místě (základní verze)

Trvání obřadu přibližně 20 minut. Oddávající jsou v dobových kostýmech. Novomanželé obdrží 2 pamětní poháry, repliky gotických pohárů s ruční malbou a pamětní listinu. Obřad doprovází reprodukovaná historická hudba.

Cena 6.000 Kč

Když se žení opravdový rytíř (verze I.)

Trvání obřadu přibližně 45 minut. Obřad základní verze v plném rozsahu je doplněn o program se šermíři. Svatební průvod je uvítán pánem hradu u brány a doprovází jej rytířská družina do obřadní síně. Po obřadu následuje vystoupení šermířů a opět rytířská družina doprovází svatební průvod až k hradní bráně. Obřad doprovází reprodukovaná historická hudba.

Cena 10.600 Kč

Hudba od skutečných bardů (verze II.)

Obřad verze I. v plném rozsahu je doprovázen živou historickou hudbou.

Cena 12.000 Kč

Středověká svatba jako řemen (verze III.)

Obřad verze II. v plném rozsahu je doplněn o vystoupení šermířů a hudebníků v trvání cca 90 minut v rytířském sále hradu, kde je dispozici sezení u tabule. Po ukončení celého programu opět rytířská družina doprovází svatební průvod až k hradní bráně.

Cena 17.000 Kč

 

Doklady

Veškeré informace o potřebných dokladech a úředních úkonech spojených se sňatkem poskytuje Městský úřad v Lokti, matrikářka paní Horáčková (Tel.: +420 352 359 731).

Při Vaší osobní návštěvě můžete nahlédnout do katalogu fotodokumentace jednotlivých verzí obřadů.

obradni-sin-2

Svatební termíny pro rok 2017

 • 20. ledna
 • 17. února
 • 17. března
 • 28. dubna
 • 12. května
 • 9. a 23. června
 •  14. a 21. července
 • 18. a 25. srpna
 • 15. a 22. září
 •  13. října
 • 24. listopadu
 • 8. prosince

Kontakt:

Šárka Žižková
Tel.: +420 352 684 648
E-mail: kultura@hradloket.cz